top of page

 

 

Vilkår og betingelser

Vilkårene gjelder kjøp av produkter i Nettbutikken og ikke bestilling av frisørtjenester

Selger er Bli Fin frisørsalong. Jiamram Frisør -  

Organisasjnsnummer 922 931 186.

Brekkevegen 28  5427 Urangsvåg  

e.post blifinbomlo@gmail.com  

Telefon 96645120.

Pris

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Partene

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt og ordren har gått igjennom via VIPS. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort ved betaling, vil selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Vi har en normal leveringstid på 3 til 5  virkedager etter at ordren er bekreftet. Fri frakt 

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, har fått varene levert i tråd med overnevnte.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens heve avtalen og/eller kreve tilbakebetaling av produktet fra selgeren.

Pakke i Postkassen / Frakt

De fleste pakker leveres direkte i postkassen din. Om det ikke er plass vil du få en hentemelding fra hentestedet når pakken er registrert inn der. 

Dersom postbudet ikke finner din postkasse, den ikke er merket med navn eller adressen er feil, vil pakken bli returnert til oss. 

Merk deg at adressen du oppgir må være oppført i Postens adresseregister for at pakken skal kunne leveres.

I tilfeller hvor adressen ikke stemmer vil pakken returneres til Bli Fin frisrøsalong. 

Husk at Posten har 7 dagers hentefrist på pakker.

Frakt kostnden er kr 59.-  uansett strørrelse på kjøp


Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge mellom ny vare, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve tilbkebetalt kjøpsbeløpet fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Ved å legg inn ordre på Blifin frisørsalong sin nettbutikk godtar du desse betingelsene

bottom of page